Mazatrol SmoothAi

Ylivoimaisesti markkinoiden nopeimmin ohjelmoitava

Mazatrol SmoothAi on markkinoiden ylivoimaisesti nopeimmin ohjelmoitava CNC-ohjaus, varsinkin jos käytössä on 3D-malli työstettävästä kappaleesta. Mazatrol-ohjauksen tekoäly (Ai = Artificial intelligence) luo lähes kokonaan automaattisesti työstöohjelman eli ohjelmointiin käytettävä aika lyhenee radikaalisti aikaisemmasta; Mazakin esimerkkikappaleella se putoaa 42 minuutista alle 3 minuuttiin!

SmoothAi toimii Mazatrol-ohjelmointitavalla ja siihen soveltuvat 3D-mallit ovat Parasolid sekä STEP. Se myös oppii hyviksi havaituista työstöohjelmista ja pyrkii käyttämään niitä jatkossa; puhutaankin oppivasta tekoälystä. Reaaliaikaisesti päivittyvä graafinen käyttöliittymä vähentää ohjelmointivirheiden määrää ja erittäin nopea simulointi varmistaa sen todellisen käytettävyyden tarkistuksissa. SmoothAi on täysin yhteensopiva Industry 4.0:n kanssa.

 • Suomenkielinen käyttöliittymä (myös paljon muita kieliä saatavilla)
 • 19 tuuman kosketusnäyttö (älypuhelin/tablet-tyyppinen)
 • 18,5 tuuman lisänäyttö optiona esimerkiksi mittaus- tai robottiohjelmistoja varten (Industry 4.0)
 • Identtinen digitaalinen (Digital Twin) malli työstökoneesta, esimerkiksi toimiston tietokoneelle, jossa Smooth CAM Ai (mallissa mukana ohjelmat, työkalu- ja kiinnitintiedot, parametrit jne) (Industry 4.0)
 • Mahdollisuus kytkeä mekaaninen näppäimistö ja hiiri
 • UNDO/REDO-näppäin ohjelmointiin, parametreille, työkalutiedoille
 • Automaattinen työstöratojen luonti tekoälyn avulla
 • Suora 3D-mallien tuonti kuvaruudulle
 • 3D-mallien käsittely ja vuorovaikutteinen ohjelmointi kosketusnäytöllä
 • 3D-solid-kappale päivittyy reaaliaikaisesti ohjelmarivejä muokattaessa ja lisättäessä (ohjelma päivittyy mallia muokattaessa samoin dynaamisesti)
 • ISO-koodiohjelmointi (EIA/ISO G-koodi)
 • EIA/ISO-puolella on dynaaminen yhteys ohjelmarivien ja työkaluratanäytön välillä (ohjelmariviä voidaan osoittaa, jolloin se nähdään heti graafisesti työstöradalla tai päinvastoin)
 • Viiden akselin yhtäaikainen ohjaus (mahdollisuus 16:een eri akselin ohjaukseen)
 • Ohjelmamuisti 2Mt (optio 8/32Mt)
 • Pienin ohjelmoitava yksikkö 0.0001mm (pyörivillä akseleilla 0.0001°)
 • Ultranopea optinen kommunikointi ohjauksen ja servojen välillä
 • Xeon-prosessorin (=serveriluokka) avulla saavutetaan 540 m/min leikkausnopeus, kun  tarkkuusoptio on päällä (3-akselityö, 1 mm inkrementti)
 • Ohjelmat ja muut tiedot tallennetaan koneen 60 Gt:n kiintolevylle, USB:lle tai ulkopuoliselle verkkoasemalle
 • Monipuoliset liityntämahdollisuudet kuten Ethernet (LAN), CC-Link, Profibus ja MTConnect
 • Mazatrol-ohjelmointi sisältää helposti opittavat työkierrot sorvaukselle ja pyöriville työkaluille
 • Työstön aikainen lastuamisarvojen säätö ja tallennus VFC-näppäimellä (muutetut arvot tallentuvat samalla myöhempää käyttöä varten)
 • Mallinnettu työstökone, työkalut, kiinnittimet ja aihio mahdollistavat todellisen 3D-simuloinnin ja törmäystarkastelun
 • 2 x nopeampi simulointiaika verrattuna SmoothX-sukupolveen
 • Työstöaikaennuste
 • Diagnostiikka (hälytyshistoria, graafinen vikailmoitus, NC-back up)
 • SmoothAI-kara (optio, automaattinen karan värinän tunnistus ja korjaus jyrsinässä)
 • IMC – Intelligent Maza Check (pyörähdysakselien kalibrointityökalu, mittaus- ja kompensointiaika 8 min)
 • VAC – Variable Acceleration Control (käytetään akselin parhaita kiihtyvyysarvoja yksilöllisesti, ei rajoiteta kaikkia huonoimman mukaan)
 • SCC –  Smooth Corner Control (vältetään tarpeettomia pysähdyksiä ja kiihdytyksiä kulmissa)
 • SPS –  Smooth Process Support (kosketusnäytöllä hallitaan ohjelmaa, työkalutietoja, kiinnitystä, koneistustietoja ja koneen huoltotietoja – myös koneistuksen aikana)
 • MVS – Mazak Voice Adviser (ääniopastus)
 • ITS – Intelligent Thermal Shield (lämpötilakompensointi, jossa mukana oppiva tekoäly)
 • IMS – Intelligent Maintenance Support (huoltomuistutus)
 • AVC – Active Vibration Control (ohjelmallinen värinänsuodatus)
 • ISS – Intelligent Safety Shield (älykäs kolarisuoja, nopeutettu simulointiprosessi)
 • IPS – Intelligent Performance Spindle (älykäs karamonitorointi)
 • IBA – Intelligent Balance Analyzer (älykäs pöydän tasapainotus)
 • Mahdollisuus Wihurin Online-tukipalveluun (mahdollistaa Wihurin huollon ja käyttökoulutuksen henkilöstön pääsyn asiakkaan tiloissa olevan työstökoneen ohjaukseen etäyhteydellä)