Mazak iSmart Factory (Industry 4.0)

Mazak iSmart Factory -ohjelmistokokonaisuus mahdollistaa reaaliaikaisen yhteydenpidon tehtaan tuotannon Mazak-työstökoneiden ja toimiston välillä. Ohjelmistomoduuleilla voidaan hallita ja seurata etäyhteydellä mun muassa koneiden tilaa ja tietoja, työstöohjelmia, kiinnitintietoja, työkalutietoja, tuotantojärjestystä ja muita tietoja.

Smooth Monitor Ax mahdollistaa koneiden nykyisen ja menneen ajan tilan (esim. automaattiajon, syötön, asetusaikojen, hälytyksien jne.) visuaalisen seurannan tietokoneen näytöltä – myös etäyhteyden kautta. Mazak työstökoneiden lisäksi monitorointiin voidaan liittää soveltuvin osin myös muiden valmistajien työstökoneita.

Smooth Tool Management mahdollistaa työkaluhallinnan toimistossa/etänä, jolloin säästetään aikaa uusia työkaluasetuksia tehtäessä. Järjestelmä mahdollistaa työkalun tunnistesirujen käytön ja työkalutiedon siirtämisen verkon yli, jolloin mahdollisten siirtovirheiden määrä vähenee.

Mazak Smart Box mahdollistaa tietoturvallisen tiedonsiirron toimiston ja tuotannon verkon välillä ilman erillisiä ohjelmistoja tai laitteita, eli Smart Box toimii paikallisena palomuurina.

Smooth CAM Ai on uusin CAM-ohjelmistoversio. Kappaleen 3D-malleja voidaan käyttää työstöohjelman automaattiseen luontiin STEP- tai Parasolid-malleista. Automaattinen ratojen ja käskyrivien luonti onnistuu monitoimisorveille (INTEGREX) Mazatrol-ohjelmointitavalla. CNC-ohjelma luodaan täysin automaattisesti tekoälyn avulla muutamaa käsin tehtävää käskyä lukuun ottamatta.  Myös muille Mazak työstökoneille voidaan 3D-malleja käyttää hyväksi ja luoda työstettävä geometrinen rata automaattisesti CNC-ohjelmaan. Tarvittavat muut käskyt on kirjoitettava käsin.

Smooth Cam Ai on soveltuva seuraaville Mazatrol-versiolle. Vanhemmissa Matrix-versioissa sekä Smooth Ez/C -versioissa voidaan joutua konvertoimaan joitakin tietoja.

SmoothAiMatrix
SmoothXMatrix 2
SmoothGMatrix Nexus
SmoothCMatrix Nexus 2
SmoothEzMazatrol (Fusion) 640